ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานควบคุมบ้านพักส่วนกลาง พื้นที่สัตหีบ

Release Date : 14-09-2021 00:00:00
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานควบคุมบ้านพักส่วนกลาง พื้นที่สัตหีบ

พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ในฐานะประธานประธานคณะกรรมการบ้านพัก เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานควบคุมบ้านพักส่วนกลาง (สน.คบก.) พื้นที่สัตหีบ เพื่อมอบพระพุทธรูป "พระพุทธศรีราชนาวี มงคลสามัคคีประสิทธิ์" ไว้สำหรับสักการะบูชาและเป็นศิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ ตลอดจนครอบครัวผู้พักอาศัย รวมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานของ กรรมการบ้านพักให้แก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ ได้รับทราบถึงการมีส่วนร่วมในการทำงานที่ผ่านมาและที่จะต้องร่วมมือในการทำงานต่อไปรวมทั้งถือโอกาสมาขอบคุณการทำงานในช่วงที่ผ่านมา ณ สำนักงานควบคุมบ้านพักส่วนกลาง พื้นที่สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานควบคุมบ้านพักส่วนกลาง พื้นที่สัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง