ผู้บัญชาการทหารเรือสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่พระราชวังเดิมและพื้นที่วังนันทอุทยาน

Release Date : 01-10-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่พระราชวังเดิมและพื้นที่วังนันทอุทยาน

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประกอบพิธีถวายสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ และพื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔