ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมสำรวจริมสองฝั่งเจ้าพระยา เตรียมป้องกันน้ำท่วม รวมทั้งตรวจเยี่ยมชุดเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ

Release Date : 06-10-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมสำรวจริมสองฝั่งเจ้าพระยา เตรียมป้องกันน้ำท่วม รวมทั้งตรวจเยี่ยมชุดเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในกิจกรรมจิตอาสาป้องกันน้ำท่วม โดยร่วมกับกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ และประชาชนในพื้นที่ เสริมแนวกระสอบทรายตามแนวเขื่อนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ณ บริเวณชุมชนสันติชนสงเคราะห์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

  

  

  

  

พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะได้ลงเรือสำรวจสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ตามเส้นทางกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ ถึงชุมชนสันติชนสงเคราะห์ จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเรือผลักดันน้ำ ของชุดเฉพาะกิจผลักดันน้ำ อู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ณ วัดบางโฉลงนอก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา กับกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ และจิตอาสาจาก จังหวัดสมุทรปราการ ในการร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ เก็บขยะ ผักตบชวา เพื่อไม่ให้เข้าไปกีดขวางการทำงานของเรือผลักดันน้ำ รวมทั้งกิจกรรมเสริมกระสอบทรายริมเขื่อนคลองบางโฉลง เพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ ในการป้องกันน้ำท่วม 

  

 

  

สำหรับพื้นที่ จังหวัดสมทรปราการนั้น กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้สั่งการให้อู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดตั้งชุดเฉพาะกิจผลักดันน้ำ เพื่อนำเรือผลักดันน้ำเข้ามาสนับสนุนการเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบัน มีเรือผลักดันน้ำปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒๖ ลำ แบ่งวางตามจุดต่างๆ จำนวน ๖ จุด ได้แก่ จุดที่ ๑ คลองลาดกระบัง ข้างแม็คโคร บางพลี จำนวน ๓ เครื่อง จุดที่ ๒ คลองลาดกระบัง ข้าง บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำนวน ๓ เครื่อง จุดที่ ๓ คลองขุด ถนนตำหรุ - บางพลี ตำบลบางพลี จำนวน ๔ เครื่อง จุดที่ ๔ สถานีอนามัยบางปลา คลองบางปลา จำนวน ๖ เครื่อง จุดที่ ๕ สะพานกู้พารา คลองสำโรง ตำบลบางพลีใหญ่ จำนวน ๔ เครื่อง จุดที่ ๖ สะพานวัดบางโฉลงนอก คลองสำโรง ตำบบบางโฉลง จำนวน ๖ เครื่อง โดยมีการเดินเครื่องทั้งหมดวันละ ๒๐ ชั่วโมง ในการวางเรือผลักดันน้ำในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการเร่งระบายน้ำออกไปยังคลองบางปลา และคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ เพื่อส่งมวลน้ำออกสู่ทะเลให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำท่วมขังให้เร็วที่สุด โดย ผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวเน้นย้ำการเตรียมการและป้องกันเหตุน้ำท่วม มีความสำคัญไม่น้อยกว่าการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุและเกิดความเสียหายแล้ว ในขณะที่มวลน้ำยังมาไม่ถึงกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้งยังจะมีน้ำทะเลหนุนสูงมาเพิ่มอีกด้วย จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเร่งตรวจสอบพื้นที่ต่ำ คันกั้นน้ำที่ชำรุด ให้อุดเสริมแนวป้องกัน รวมถึงให้ใช้เรือผลักดันน้ำพร่องน้ำ ในแม่น้ำลำคลองรอไว้ก่อน เพื่อให้มีพื้นที่รองรับมวลน้ำขนาดใหญ่ที่กำลังจะมาถึง โดยปัจจุบันติดตั้งที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปแล้วจำนวน ๒๖ ลำ และในวันพรุ่งนี้จะไปติดตั้งที่คลอดลัดโพธิ์ อีก ๑๒ ลำ ตามที่ได้ประสานกับทางกรุงเทพมหานคร