ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

Release Date : 14-10-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้บัญชาการกองเรือหน่วยขึ้นตรงของกองเรือยุทธการ บูรณาการร่วมกับชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดเขาน้อย ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

 

โดยผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ได้ร่วมกันพัฒนา ปรับแต่งภูมิทัศน์วัดเขาน้อย เพื่อจะได้เป็นสถานที่ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวพุทธ เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนที่จะได้มาทำบุญ สร้างวัฒนธรรมอันดีงามทางศาสนาสืบไป

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง