หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ๓๓ ร่วมกับ โรงพยาบาล สต.ลำภู ฉีดวัดซีนเชิงรุกให้กับประชาชน เข็มที่ ๒

Release Date : 16-10-2021 00:00:00
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ๓๓ ร่วมกับ โรงพยาบาล สต.ลำภู ฉีดวัดซีนเชิงรุกให้กับประชาชน เข็มที่ ๒

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ๓๓ โดย กองร้อยปืนเล็กที่ ๒ จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เจ้าหน้าที่พยาบาลในสังกัด ร่วมกับ โรงพยาบาล สต.ลำภู ฉีดวัดซีนเชิงรุกให้กับประชาชน เข็มที่ ๒  โดยมีประชาชนมารับวัคซีนประมาณ ๓๐๐ คน พร้อมกันนี้ได้จัดกำลังพลอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานจนจบภารกิจ ณ โรงพยาบาล สต.ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ๓๓ ร่วมกับ โรงพยาบาล สต.ลำภู ฉีดวัดซีนเชิงรุกให้กับประชาชน เข็มที่ ๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง