รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือมอบเครื่องบริโภคให้กับประชาชนกรณีบ้านได้รับความเสียหายเนื่องจากดินทรุด

Release Date : 18-10-2021 00:00:00
รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือมอบเครื่องบริโภคให้กับประชาชนกรณีบ้านได้รับความเสียหายเนื่องจากดินทรุด

นาวาโท เวชกุล  ชานก รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือมอบเครื่องบริโภค ให้กับนายมะตอเฮ กูโน พร้อมครอบครัว  เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเบื้องต้น จากกรณีบ้านได้รับเสียหายทั้งหลังเนื่องจากดินทรุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่บ้านโคะ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือมอบเครื่องบริโภคให้กับประชาชนกรณีบ้านได้รับความเสียหายเนื่องจากดินทรุด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง