ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ตรวจความพร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ ของศูนย์ฯ

Release Date : 15-10-2021 00:00:00
ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ตรวจความพร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ ของศูนย์ฯ

นาวาเอก โยธิน ธนะมูล ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ตรวจความพร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ณ ลานหน้ากองบับคับการ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔  

เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือ ประชาชน เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ตามนโยบาย พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ให้กำลังพลของกองทัพเรือทุกนาย “ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม ยิ่งกว่าส่วนอื่น” สมดั่งคำที่ว่า “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา” ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจจะเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่รับผิดชอบขึ้นได้

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ตรวจความพร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ ของศูนย์ฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง