ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพตรวจเยี่ยมเรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

Release Date : 19-10-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพตรวจเยี่ยมเรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

พลเรือตรี นเรศ  วงศ์ตระกูล ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการ เดินทางตรวจเยี่ยม เรือนจำ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฯ เพื่อมอบนโยบาย และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง รวมถึงมอบแนวทางการปฏิบัติงานเพิ่มเติมให้กับหน่วยดังกล่าว พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการประดิษฐ์ไม้กวาดจากขวดพลาสติกเหลือใช้ ซึ่งเป็นงานฝีมือจากผู้ต้องขัง เพื่อนำมาใช้ในหน่วยงานและบริจาคให้วัดในพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ณ เรือนจำ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพตรวจเยี่ยมเรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง