ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการจัดงานเนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 19-11-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการจัดงานเนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๔

พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดงานเนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๔ โดยผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางศิริรัตน์  นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๔๙ รูป ซึ่งนิมนต์มาจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณลาน หน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 
 
ต่อมาผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะ ได้ทำพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิม และ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เพื่อความเป็นสิริมงคล ประกอบด้วยพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในท้องพระโรงชั้นใน ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบวรสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลเจ้าพ่อหนู พระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ ศาลเจ้าพ่อมังกรแก้ว
 


.

จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสงฆ์และพิธีทักษิณานุปทาน โดยมี อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ อาทิ พลเรือเอก ธีระ  ห้าวเจริญ พลเรือเอก ประเสริฐ  บุญทรง พลเรือเอก ทวีศักดิ์  โสมาภา พลเรือเอก สถิรพันธุ  เกยานนท์ พลเรือเอก กำธร  พุ่มหิรัญ พลเรือเอก สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์   พลเรือเอก ไกรสร  จันทร์สุวานิชย์ พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี ในการนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธี ประกอบด้วย พระพรหมวัชรเมธี วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พระพรหมวิสุทธาจารย์ วัดเครือวัลย์วรวิหาร พระธรรมราชานุวัตรวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร พระธรรมวชิรเมธี วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร พระราชปัญญารังสี วัดชิโนรสารามวรวิหาร และพระราชวิสุทธิโสภณ  วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ณ ท้องพระโรงพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร

 
จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เดินทางต่อไปยังท่าน้ำหน้าลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เพื่อปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ขยายพันธุ์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการจัดงานเนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง