ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นว่าที่นาวาเอก ในวาระตุลาคม ๒๕๖๕

Release Date : 23-11-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นว่าที่นาวาเอก ในวาระตุลาคม ๒๕๖๕

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ นาวาเอก ในวาระตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

โอกาสนี้ พลเรือโท สุเทพ ปุจฉาการ เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ ได้กล่าวรายงานและเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ ตลอดจนนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ประกอบด้วย พลเรือเอก ภราดรพวงแก้ว ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ พลเรือเอก ไกรศรี เกษร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ และ พลเรือเอก มาศพันธุ์ ถาวรามร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ นาวาเอก ในวาระตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๗ นาย

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นว่าที่นาวาเอก ในวาระตุลาคม ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง