รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือเป็นประธานในการจัดการบรรยาย เรื่อง การจัดทำร่าง TOR (Term of Reference)

Release Date : 24-11-2021 00:00:00
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือเป็นประธานในการจัดการบรรยาย เรื่อง การจัดทำร่าง TOR (Term of Reference)

พลเรือตรี สรายุทธิ์ ทับเทศ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดการบรรยาย เรื่อง การจัดทำร่าง TOR (Term of Reference) และการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ โดยเรียนเชิญวิทยากร จากสำนักงานคลังจังหวัดระยองเป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกองบัญชาการอู่ราขนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือเป็นประธานในการจัดการบรรยาย เรื่อง การจัดทำร่าง TOR (Term of Reference)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง