ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายและแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จชั้นปีที่ ๕ เป็นว่าที่เรือตรี ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 25-11-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายและแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จชั้นปีที่ ๕ เป็นว่าที่เรือตรี ประจำปี ๒๕๖๔

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายและแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จชั้นปีที่ ๕ เป็น ว่าที่เรือตรี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายและแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จชั้นปีที่ ๕ เป็นว่าที่เรือตรี ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง