พิธีรับ-ส่งหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง /รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

Release Date : 25-11-2021 00:00:00
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง /รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรีหญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ /หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง (ท่านเก่า) ทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ให้กับ พลเรือตรีหญิง อรมณี บุนนาค หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง (ท่านใหม่) ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔