ผู้บัญชาการทหารเรือลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕

Release Date : 01-01-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕