ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ให้กับกำลังพลของกองเรือยุทธการหลังช่วงเทศกาลปีใหม่

Release Date : 04-01-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ให้กับกำลังพลของกองเรือยุทธการหลังช่วงเทศกาลปีใหม่

   พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ให้กำลังพลกองเรือยุทธการ โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับกำลังพลกองเรือยุทธการหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ตามนโยบายศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID - 19 กองทัพเรือ โดยให้กำลังพลทุกนายตรวจหาเชื้อ ฯ ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนมาปฏิบัติงานที่หน่วย หลังหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ณ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
 
  
  
  
 
   ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อและให้กำลังพลจัดชุดปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน (Work From Home) เพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงาน เน้นย้ำการประชุมหรือสัมมนาผ่านระบบ Online เป็นหลัก ในหน่วยขึ้นตรงของกองเรือยุทธการ เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดในกลุ่มกำลังพลและครอบครัว ซึ่งปัจจุบันพบว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สายพันธ์โอมิคอนมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด เพื่อให้ผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน