ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ

Release Date : 05-01-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ปริมณฑล ได้แก่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ โดยมี พลเรือโท เคารพ แหลมคม เจ้ากรมยุทธศึกษากองทัพเรือ ให้การต้อนรับ ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

การตรวจเยี่ยมหน่วยในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้พบปะกำลังพล หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่ปริมณฑล ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพล