กรมอู่ทหารเรือ โดยอู่ทหารเรือธนบุรี จัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา"

Release Date : 05-01-2022 00:00:00
กรมอู่ทหารเรือ โดยอู่ทหารเรือธนบุรี จัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา"

กรมอู่ทหารเรือ โดยอู่ทหารเรือธนบุรี จัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" มีกิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะและคัดแยกขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕