เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศ

Release Date : 06-01-2022 00:00:00
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศ

พลเรือโท วินัย สุขต่าย เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถงกลาง ชั้น ๓ กองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารเรือ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕