เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

Release Date : 07-01-2022 00:00:00
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ถวายพวงมาลาและเข้าร่วมพิธี รวม ๘ หน่วย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕