ทัพเรือภาค ๒ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

Release Date : 07-01-2022 00:00:00
ทัพเรือภาค ๒ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

นาวาเอก บุญรักษ์ โพธิ์แก้ว รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีกำลังพลทัพเรือภาคที่ ๒ เทศบาลนครสงขลา ประชาชนในพื้นที่ฯ และจิตอาสาทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรม ณ ชายหาดชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
  
  
  
  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา