ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งหน่วย เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

Release Date : 07-01-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งหน่วย เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

พลเรือตรี นเรศ วงศ์ตระกูล ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ นำกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
  
  
  
  
โดยจัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งหน่วย ดังนี้
 
๑.ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และมอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ ให้แก่ทางโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
๒.กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาวัดชิโนรสารามวรวิหาร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
๓.กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาโรงเรียนชิโนรส แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
๔.เรือนจำ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ