โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) แถลงข่าวกรณี เรือ Fin Shul Yuan 2 ลอยตามกระแสน้ำเข้ามาบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒

Release Date : 10-01-2022 00:00:00
โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) แถลงข่าวกรณี เรือ Fin Shul Yuan 2 ลอยตามกระแสน้ำเข้ามาบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒

พลเรือตรี อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เปิดการแถลงข่าวกรณีเรือ Fin Shui Yuan 2 ลอยตามกระแสน้ำเข้ามาบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ ห่างจากฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ ๘๐ ไมล์ทะเล โดยมีผู้แทนหน่วยหลักของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประกอบด้วย ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ และผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมแถลงข่าวฯ ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

 

 

 

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๔๐ น. เรือ Fin Shui Yuan 2 ถูกตรวจพบในระยะทางห่างจากฝั่งนครศรีธรรมราช ๑๔๒ กิโลเมตร (78.8 Nm) โดยเจ้าหน้าที่แท่นผลิตไพลินเหนือ ของ บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) สำรวจและผลิต จำกัด โดยขณะที่เรือดังกล่าวกำลังลอยตามกระแสน้ำและลม เข้ามาใกล้พื้นที่ปลอดภัยของแท่นขุดเจาะ ตรวจสอบโดยสายตาพบว่าลักษณะตัวเรือเอียง และไม่พบการปฏิบัติงานบนเรือของลูกเรือ

ในวันเดียวกัน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่แท่นขุดเจาะฯ เพื่อเข้าทำการตรวจสอบ ซึ่ง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ ได้แจ้งให้ ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกำลังทางเรือและอากาศยานไร้คนขับ เข้าปฏิบัติการตรวจสอบ ข้างต้นพบว่า ไม่มีลูกเรืออยู่บนเรือ ชื่อเรือ เลขเรือ และเอกสารทั้งหมดไม่ปรากฏ อุปกรณ์เดินเรือ ทั้งหมดบนสะพานไม่สามารถใช้งานได้ มีเพียงไฟแบตเตอรี่ที่ทำงานได้ ทำให้ไฟยอดเสายังติดอยู่ มีเชือกขนาด ๕ นิ้ว ผูกติดที่หัวเรือ ห้องเครื่องจักรใหญ่และเครื่องไฟฟ้าถูกน้ำท่วมขังทั้งหมด รวมทั้งยังคงมีน้ำเข้าบริเวณระวางห้องเครื่องจักรใหญ่โดยต่อเนื่อง ไม่เห็นตัวเครื่องและไม่สามารถลงสำรวจได้ ในขณะเดียวกันได้ทำการตรวจสอบข้อมูลของเรือดังกล่าวผ่านระบบ Sea vision และระบบ MISC แล้วพบว่า ไม่มีข้อมูลเรือลำดังกล่าวทั้ง รวมทั้งได้ตรวจสอบสัญญาณ AIS ย้อนหลังไป ๙๐ วัน ไม่พบว่ามีการส่งสัญญาณ และมีน้ำท่วมระหว่างขนถ่ายสินค้ามีกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงกระจายทั่วไป

ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ ได้แจ้งให้ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวงตาปี และ เรือหลวงหลีเป๊ะ เข้าเฝ้าพื้นที่และดำเนินการกู้ซ่อมเบื้องต้นเพื่อจะทำการตรวจสอบเพิ่มเติม แต่เนื่องจากสภาพคลื่นลมแรง และมีน้ำเข้าตัวเรือ Fin Shui Yuan 2 อย่างต่อเนื่อง จึงแจ้งให้กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔ พล็อตตำแหน่งเรือและติดตามสถานการณ์ออกประกาศชาวเรือให้ระมัดระวังในการเดินเรือ เตรียมการเก็บกู้เรือให้ปลอดภัย ประสานประเทศเจ้าของเรือ และดำเนินการ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ต่อมาในเวลา ๒๓.๒๐ น. ทัพเรือภาค ๒ ได้แจ้งว่า เรือ Fin Shui Yuan 2 จมลงโดยห่างจากชายฝั่งอำเภอสิชล ประมาณ ๒๘ ไมล์ทะเล ทางทิศตะวันตก ความลึกน้ำประมาณ ๓๐ เมตร

 

 

ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ ได้รายงานเพิ่มเติมจาก เรือหลวงตาปี ว่าตรวจพบคราบน้ำมันลอยเหนือผิวน้ำบริเวณกว้างประมาณ ๕๐๐ เมตร โดยคราบน้ำมันดังกล่าว มีลักษณะเจือจางไม่มีแผ่นหนามาก และสามารถกำหนดตำบลที่เรือดังกล่าวได้จมลงอย่างชัดเจน ทั้งนี้คราบน้ำมันดังกล่าวอาจมีทิศทางไปทางทิศเหนือ ตาม SAR Map พิจารณาเห็นว่าไม่น่าจะสร้างความเสียหาย และจะสลายไปจากคลื่นลมธรรมชาติ อย่างไรก็ตามขอให้ติดตามการเคลื่อนตัวกับทิศทางและระยะทางที่อาจเข้าเกาะมัสสุมไปจนถึงเกาะสมุย หากมีแนวโน้มส่งผลกระทบ สำนักงานเจ้าท่าสาขานครศรีธรรมราชพร้อมปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันต่อไป

การดำเนินการติดตามของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรณีเรือ Fin Shui Yuan 2 ได้ประสานให้กรมเจ้าท่าพิจารณาออกคำสั่งกู้เรือตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ถ้าเกินกำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน แล้วยังไม่มีเจ้าของเรือมาแสดงตัวและกู้เรือ กรมเจ้าท่าอาจจะพิจารณาในการกู้เรือและแจ้งให้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ ร่วมกับ สำนักสืบสวนและสอบสวนกลาง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ร่วมกับ สปก.๖ ศรชล.(ตำรวจน้ำ) จัดตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนที่มาที่ไปของเรือดังกล่าว โดยยังคงติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติของหน่วยปกติต่อไป

สำหรับประวัติของเรือ Fin Shui Yuan 2 จากข้อมูลในระบบ SEA Vision และ MISC นั้น มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นเรือ Jin Shui Yuan 2 สัญชาติเรือ ประเทศจีน เป็นเรือ Cargo มีความยาว ๕๖ เมตร ตรวจพบครั้งล่าสุดในปี ๒๐๒๐ จากการรายงานในระบบ AIS ทั้งนี้หากได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนจะได้นำเสนอต่อไป