อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา"

Release Date : 07-01-2022 00:00:00
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา"

อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" โดยร่วมกันเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา และรณรงค์ให้กำลังพลและครอบครัว รวบรวมขยะประเภทขวดพลาสติก  โดยนำไปบริจาค เพื่อนำไปแปรรูปเป็นจีวรพระสงฆ์ และเครื่องนุ่งห่ม ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ ต่อไป ณ วัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕