เจ้ากรมข่าวทหารเรือเป็นประธานในการจัดการประชุมทางไกลเพื่อแนะนำตัวผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และรองผู้บัญชาการทหารเรือกัมพูชา

Release Date : 11-01-2022 00:00:00
เจ้ากรมข่าวทหารเรือเป็นประธานในการจัดการประชุมทางไกลเพื่อแนะนำตัวผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และรองผู้บัญชาการทหารเรือกัมพูชา

พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ  เป็นประธานในการจัดการประชุมทางไกลเพื่อแนะนำตัว ระหว่าง พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และ พลเรือโท เตีย ซุก คา รองผู้บัญชาการทหารเรือกัมพูชา ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการทางยุทธวิธี โดยมี นาวาเอก วิทวัส ศุภกาญจน์ ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจำกรุงพนมเปญ พร้อมกองทัพเรือกัมพูชา เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ให้ผู้บัญชาการกองกำลังตามแนวชายแดนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานตั้งแต่ยามปกติที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ กล่าวถึงนโยบาย ผู้บัญชาการทหรเรือ ในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของ กองทัพเรือทั้ง ๒ ประเทศ และได้จัดการประชุมทางไกลระหว่างผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารเรือกัมพูชา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้เสนอจัดตั้งกลุ่มใน WhatsApp เป็นช่องทางประสานงาน HOT LINE เพิ่มเติมระหว่างกัน

รองผู้บัญชาการทหารเรือกัมพูชา ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการทางยุทธวิธี ได้แนะนำตัวผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ จากนั้นกล่าวถึงการประชุมทางไกลระหว่างผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารเรือกัมพูชา ว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นการขยายความร่วมมือระหว่างกัน การพูดคุยอย่างใกล้ชิด ทำให้สถิติการจับกุมผู้กระทำผิดกฏหมายลดลงมากถึงร้อยละ ๙๐ รวมถึงกล่าวแสดงความยินดีกับ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ และหวังว่าจะได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดีขึ้น

โดย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้แนะนำตัวฝ่ายเสนาธิการและฝ่ายอำนวยการที่เข้าร่วมประชุม จากนั้นกล่าวขอบคุณในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเรือในหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ ๑ กับเรือกัมพูชาบริเวณพื้นที่ชายแดน และขอบคุณความร่วมมือในการประชุมประสานงานข่าวสารทางทะเลระหว่างกัน และพร้อมประสานงานผ่าน hotline ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อช่วยตรวจสอบการกระทำความผิดในพื้นที่ชายแดนทั้ง ๒ ประเทศ