ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 11-01-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้จัดการกิจการโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกต่อไป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ณ กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ(ชั่วคราว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ก่อตั้งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๙ โดยกำหนดให้ วันที่ ๑๒ มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ ๘๔ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานของข้าราชการ ลูกจ้าง คนงาน ในสังกัดกองทัพเรือ ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สัตหีบ