อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 06-01-2022 00:00:00
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ บริเวณพื้นที่ลานซ่อมเรือของ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕