ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจดูความพร้อมและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์แยกกักตัวในชุมชนกองเรือยุทธการ

Release Date : 12-01-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจดูความพร้อมและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์แยกกักตัวในชุมชนกองเรือยุทธการ

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจดูความพร้อมและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน กองเรือยุทธการ (Community Isolation ; CI)  สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งได้กำหนดพื้นที่ อาคารกราบพัก ๗ และอาคารพักนายทหารสัญญาบัตรโสด ๕ (BOQ 5) ของกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชนฯ โดยสามารถรองรับได้ ๑๓๐ นาย และอาคารม้าแดง กองการบินทหารเรือ เป็นพื้นที่สำรอง ซึ่งสามารถรองรับได้ ๖๐ นาย เพื่อให้กำลังพลของกองเรือยุทธการ ที่ติดเชื้อฯ ใช้เป็นพื้นที่รักษาเบื้องต้นและแยกกักตัว พักคอยก่อนที่จะส่งตัวไปรับการรักษายังสถานพยาบาลต่อไป และใช้เป็นสถานที่รับการรักษาในกรณีที่สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ เป็นการแยกตัวออกจากครอบครัว และชุมชน เป็นการลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดมากขึ้นในปัจจุบัน โดยมีการปฏิบัติขั้นตอนตามมาตรการของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข และศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กองทัพเรือ อย่างเคร่งครัด ณ อาคารกราบพัก ๗ และอาคารพักนายทหารสัญญาบัตรโสด ๕ กองการฝึก กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

โดยเป็นไปตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มีความเป็นห่วงในสถาณการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงได้มอบนโยบายให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ รวมทั้งจัดตั้ง ศูนย์ CI ประจำหน่วย เพื่อดูแลกำลังพลในสังกัดที่ติดเชื้อฯ กลุ่มสีเขียว(อาการไม่รุนแรง)

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจดูความพร้อมและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์แยกกักตัวในชุมชนกองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง