พิธีมอบรางวัลการประกวดร้องเพลง "บ้านเกิดเมืองนอน" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

Release Date : 12-01-2022 00:00:00
พิธีมอบรางวัลการประกวดร้องเพลง "บ้านเกิดเมืองนอน" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

พลเรือตรี สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และคุณมัณทิญา ชวนะ ประธานกรรมการชมรมภริยา หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาการประกวดร้องเพลง "บ้านเกิดเมืองนอน" แบบออนไลน์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
  
  
  
  
ทั้งนี้ การจัดการประกวดร้องเพลง "บ้านเกิดเมืองนอน" แบบออนไลน์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้รับสมัครบุตรหลานข้าราชการกองทัพเรือ บุตรหลานของประชาชน ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เข้าร่วมประกวด เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรักชาติ รักแผ่นดิน รักบ้านเกิดเมืองนอน และได้แสดงออกถึงความสามารถในการร้องเพลง โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในพื้นที่เป็นอย่างดี