ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

Release Date : 12-01-2022 00:00:00
ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกำลังพลของหน่วยให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ระลอกใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 
   
  
    
  
ดังนี้ 
 ๑. ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ พื้นที่ตลาดตรอกงอก หมู่ ๑ ตำบลแหลมฟ้าผ่า  พื้นที่ศูนย์พักคอยวัดเอี่ยมประชามิตร (วัดแหลมฟ้าผ่า) ตำบลแหลมฟ้าผ่า และพื้นที่ศูนย์พักคอยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ 
 ๒. กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดชุดบริการประชาชนเคลื่อนที่ นำอาหารและเครื่องดื่ม ไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ฯ ในเขตทุ่งครุ และเขตบางขุนเทียน 
 ๓. กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดชุดบริการประชาชนเคลื่อนที่ นำอาหารและเครื่องดื่ม ไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ฯ ในเขตบางบอน และเขตบางแค
 
ทั้งนี้ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จะให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย