ทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวาย โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อนำไปมอบให้ที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

Release Date : 12-01-2022 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวาย โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อนำไปมอบให้ที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

ทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวาย โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี ๒๕๖๕ จากผู้บริหารบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด และ ผู้บริหารบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบให้ที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
  
  
โดยสิ่งของต่าง ๆ ที่ผู้บริหารบริษัทต่าง ๆ ได้นำมาส่งมอบในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี ๒๕๖๕ เตรียมพร้อมนำไปส่งมอบให้น้อง ๆ บนดอยที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านพะอัน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
 
โดยสิ่งของที่บริษัทต่าง ๆ ได้นำมาส่งมอบครั้งนี้ ประกอบไปด้วยสิ่งของจำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 , อุปกรณ์การเรียนการสอน , เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อีกทั้งยังมีของขวัญ ของเล่น สนับสนุนให้น้อง ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาอีกด้วย โดยหลังจากนี้ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ จะลำเลียงขนส่งสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้ ไปพร้อมกับขบวนรถบรรทุกลำเลียงปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน นำส่งถึงมือน้อง ๆ บนดอย