สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาพพระราชทานบัตรอวยพรพร้อมกล่องของขวัญ ให้แก่ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕

Release Date : 10-01-2022 00:00:00
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาพพระราชทานบัตรอวยพรพร้อมกล่องของขวัญ ให้แก่ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาพระราชทานบัตรอวยพรพร้อมกล่องของขวัญ ให้แก่ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๕ ในการนี้ผู้บัญชาการทหารเรือรับพระราชทานบัตรอวยพรพร้อมกล่องของขวัญเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕