กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) ร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง เพื่อไปทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่

Release Date : 12-01-2022 00:00:00
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) ร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง เพื่อไปทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) จัดกำลังพล ร่วมกับ นางสาวรัชนี เอิบพบ ผู้ใหญ่บ้านแหลมฆ้อ หมู่ที่ ๒ ร่วมให้ความช่วยเหลือ และเคลื่อนย้าย นางสาวอักษรา กัณหา (ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง) อายุ ๓๗ ปี พักอาศัย ณ บ้านเลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อพาไปทำบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากบัตรฯ เดิมสูญหาย ซึ่งครอบครัวไม่มียานพาหนะที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้าย จึงขอรับการสนับสนุนกำลังพล พร้อมยานพาหนะจากหน่วยทหารเรือ ในการเดินทาง ไป - กลับ ณ ที่ทำการเทศบาลเมืองตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕