ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมจับกุมเรือลักลอบขนบุหรี่ผิดกฎหมายเข้าเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

Release Date : 12-01-2022 18:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมจับกุมเรือลักลอบขนบุหรี่ผิดกฎหมายเข้าเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

   ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมจับกุมเรือลักลอบขนบุหรี่ผิดกฎหมายเข้าเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย โดยเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ทัพเรือภาคที่ ๓ เฝ้าติดตามข้อมูลว่ามีการตรวจปล่อยสินค้าขาออกผ่านแดนทางเรือ เพื่อส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย เป็นเรือสินค้า ชื่อ KM BINTANG JAYA สัญชาติอินโดนีเซีย ซึ่งบรรทุกบุหรี่ยี่ห้อ Manchester จำนวน ๑,๙๕๐ กล่อง ณ ท่าเรือบ้านนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จึงประสานงานกับทางการมาเลเซียเพื่อจับกุมเรือที่ลักลอบขนบุหรี่ผิดกฎหมายเข้าเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย จากการประสานข้อมูลกับทางการมาเลเซียทราบว่าบุหรี่ดังกล่าวเป็นยี่ห้อที่กำลังติดตามและมีแนวโน้มการลักลอบนำเข้ามาเลเซียสูง จึงทำการติดตามเป้า กระทั่งเรือแล่นพ้นน่านน้ำไทยจึงส่งมอบเป้าให้กับทางการมาเลเซียติดตามต่อไป

   ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น. สำนักงานบังคับทางทะเลมาเลเซีย (Malaysian Maritime Enforcement Agency : MMEA) เข้าจับกุมเรือดังกล่าว ที่น่านน้ำมาเลเซียใกล้กับเกาะลังกาวี ห่างฝั่งประมาณ ๒.๗ ไมล์ทะเล โดยได้ควบคุมเรือพร้อมผู้ต้องหาเข้าสอบสวนที่ท่าเรือของสำนักงานบังคับทางทะเลมาเลเซียบนเกาะลังกาวี จากการสอบสวนพบบุหรี่ลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย จำนวน ๑,๙๕๐ กล่อง (๙๗๕,๐๐๐ ซอง) คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๑๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยบุหรี่เหล่านี้มีการปลอมแปลงสแตมป์อากรมาเลเซีย นอกจากนี้ ยังพบยาสูบแห้ง จำนวน ๓๙ กระสอบ คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๖,๒๔๐,๐๐๐ บาท ซ่อนอยู่ในเรือลำเดียวกัน

   การจับกุมบุหรี่ของสำนักงานบังคับทางทะเลมาเลเซียในครั้งนี้ เป็นการจับกุมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ ๗ ปี ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานด้านข่าวกรองร่วมกัน ระหว่าง ทัพเรือภาคที่ ๓ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และสำนักงานบังคับทางทะเลมาเลเซีย