รองผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจที่ดินกองทัพเรือบริเวณศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ ที่ดินบ้านหนองเลงและศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ

Release Date : 13-01-2022 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจที่ดินกองทัพเรือบริเวณศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ ที่ดินบ้านหนองเลงและศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ

พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการที่ดินกองทัพเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจที่ดินกองทัพเรือ บริเวณศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ ที่ดินบ้านหนองเลงและศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ตำบลบางพระ และ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปสถานภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินกองทัพเรือ ปัญหาการบุกรุกที่ดินกองทัพเรือ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในพื้นที่บริเวณดังกล่าว โดยมีผู้แทนหน่วยปกครองที่ดินและหน่วยใช้ประโยชน์ที่ดิน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจที่ดินกองทัพเรือบริเวณศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ ที่ดินบ้านหนองเลงและศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง