พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานบัตรอวยพรพร้อมของขวัญ ให้แก่ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕

Release Date : 17-01-2022 00:00:00
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานบัตรอวยพรพร้อมของขวัญ ให้แก่ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานบัตรอวยพรพร้อมของขวัญ ให้แก่ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๕ ในการนี้ผู้บัญชาการทหารเรือรับพระราชทานบัตรอวยพรพร้อมของขวัญเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕