ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดพิธีแถวฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 17-01-2022 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดพิธีแถวฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

พลเรือโท สุนทร คำคล้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีแถวฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หน้ากองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
  
  
  
โดยในพิธีฯ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ได้อ่านคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทัพเรือภาคที่ ๒ และข้าราชการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมแถวรับฟังฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของผู้เสียชีวิตในราชการกองทัพเรือ โดยเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในขณะทำการสู้รบ หรือต่อสู้กับราชศัตรูที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในสมรภูมิการรบอย่างองอาจแกล้วกล้าในหลายเหตุการณ์ เพื่อธำรงไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติ