กรมช่างโยธาทหารเรือ จัดพิธีแถวฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 17-01-2022 00:00:00
กรมช่างโยธาทหารเรือ จัดพิธีแถวฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

นาวาเอก พรชัย จ้อยจำรูญ รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีแถวรับฟังคำกล่าวของผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมพิธี ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารกองบังคับการกรมช่างโยธาทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
  
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมช่างโยธาทหารเรือ จัดพิธีแถวฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง