รองเจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

Release Date : 17-01-2022 00:00:00
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

นาวาเอกสันติ ภานุศุภวิมล รองเจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕