ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ พื้นที่กรุงเทพมหาครและปริมณฑล

Release Date : 18-01-2022 00:00:00
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ พื้นที่กรุงเทพมหาครและปริมณฑล

พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหาครและปริมณฑล โดยมีทหารใหม่เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จำนวน ๓๓๖ นาย แยกเป็น นายทหารสัญญาบัตร ๓๕ นาย และ นายทหารประทวน ๓๐๑ นาย ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕