ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมงานวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 18-01-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมงานวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมงานวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีพิธีถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ พิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์ พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย และพิธีบำเพ็ญกุศล ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕