รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธานในพิธีแถวฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 17-01-2022 00:00:00
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธานในพิธีแถวฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

พลเรือตรี อุปถัมภ์ สมุทรานนท์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธานในพิธีแถวฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ลานหน้ากองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
 
ในการนี้กรมสรรพาวุธทหารเรือ ได้จัดกำลังพลบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมพัฒนา โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน และวัดเทพประสาท(วัดเตาถ่าน) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหาร และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง