กรมการขนส่งทหารเรือ จัดกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

Release Date : 17-01-2022 00:00:00
กรมการขนส่งทหารเรือ จัดกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

นาวาเอก สามารถ โปษะกฤษณะ รองเจ้ากรมขนส่งทหารเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
  
  
  
การจัดกำลังพลร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีจิตอาสาในการทำประโยชน์ให้กับสาธารณชนและเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้มอบหมายให้หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยทำภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้เป็นกองทัพเรือทื่ ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ