กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ วัดนาคกลาง

Release Date : 17-01-2022 00:00:00
กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ วัดนาคกลาง

พลเรือตรี สมศักดิ์ คงโชติ ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ วัดนาคกลาง แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕