ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมบริจากโลหิต เนื่องในวันสดุดีวีรชน กองทัพเรือ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

Release Date : 17-01-2022 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมบริจากโลหิต เนื่องในวันสดุดีวีรชน กองทัพเรือ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันสดุดีวีรชน กองทัพเรือ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
 
โดยมีกำลังพลในสังกัด หมวดเรือเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่ ๑ จำนวน ๒๐ นาย และกำลังพลจากหมวดบินเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่ ๑ จำนวน ๑๐ นาย รวม ๓๐ นาย ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับโลหิตทั้งสิ้น จำนวน ๑๓,๕๐๐ มิลลิลิตร เพื่อสนับสนุนให้แก่ทางโรงพยาบาล สำรองไว้ใช้แก้ปัญหาขาดแคลนโลหิตเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19