ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย

Release Date : 21-01-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก นายมาเร็ก ลิบซิตซกี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม  ๒๕๖๕