ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย

Release Date : 21-01-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก นางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕