ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๒ ครบรอบ ๓๐ ปี

Release Date : 15-03-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๒ ครบรอบ ๓๐ ปี

พลเรือโท สุนทร คำคล้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๒ ครบรอบ ๓๐ ปี (๑๑ มีนาคม) และ วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ (๙ มีนาคม) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน กำลังพล และเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และพลทหารในสังกัดที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วและความเป็นสิริมงคล ถือได้ครบรอบปีที่ ๓๐ ที่ทัพเรือภาคที่ ๒ ได้เสียสละ ทุ่มเท ในการปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจ จนเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา และประชาชนทั่วไปเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ทัพเรือภาคที่ ๒ และกองทัพเรือ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๒ ครบรอบ ๓๐ ปี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง