ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดมัสยิดราวฎอตุลยันนะห์ จังหวัดนราธิวาส

Release Date : 17-03-2022 00:00:00
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดมัสยิดราวฎอตุลยันนะห์ จังหวัดนราธิวาส

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกำลังพล ร่วมกับ กำนัน ตำบลบาเระเหนือ ปลัดประจำ ตำบลบาเระเหนือ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ญาลันนันบารูบัณฑิตอาสา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน ๕๐ คน จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดมัสยิดราวฎอตุลยันนะห์ ณ บ้านอาตะบือเระ หมู่ ๒ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดมัสยิดราวฎอตุลยันนะห์ จังหวัดนราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง