ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมให้บริการศูนย์ Call Center สายด่วนสปสช. ๑๓๓๐ พื้นที่สัตหีบ รับแจ้งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19

Release Date : 21-03-2022 00:00:00
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมให้บริการศูนย์ Call Center สายด่วนสปสช. ๑๓๓๐ พื้นที่สัตหีบ รับแจ้งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๑ (ศปมพ.ทรภ.๑) จัดตั้งศูนย์ Call Center ศปม.ทร. พื้นที่สัตหีบ พร้อมให้บริการ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ รองรับข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ผอ.ศบค.) กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จัดตั้งศูนย์ประสานงานสายด่วน (Call Center) เพื่อสนับสนุนสำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเป็นการช่วยเหลือในการเร่งนำผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID – 19 เข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร่งด่วน เนื่องจากมีปริมาณผู้โทรเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพเรือ (ศปม.ทร.) ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานสายด่วน ศปม.ทร. สนับสนุน Call Center สายด่วน สปสช. ๑๓๓๐ จำนวน ๔๐ คู่สาย ประกอบด้วย พื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ จำนวน ๑๐ คู่สาย และในส่วนของพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ จำนวน ๓๐ คู่สาย โดยได้รับการสนับสนุนกำลังพลที่มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สายด่วนจาก กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ปฏิบัติงานร่วมกันทุกวัน

สำหรับสายด่วน สปสช. ๑๓๓๑ นั้นจะอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การลงทะเบียนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 รายใหม่ การติดตามการให้บริการกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานติดต่อเกิน ๖ ชั่วโมง การร้องเรียนร้องทุกข์ และการรับเรื่องหาเตียง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. รองรับการให้บริการกับประชาชนที่โทรแจ้งข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือ ให้เข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ตามที่รัฐบาลบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้ที่ติดเชื้อได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วต่อไป

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมให้บริการศูนย์ Call Center สายด่วนสปสช. ๑๓๓๐ พื้นที่สัตหีบ รับแจ้งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง