รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนิวไดร์ฟเวอร์

Release Date : 18-03-2022 00:00:00
รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนิวไดร์ฟเวอร์

พลเรือโท จรัญวีร์  ญาดี รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนิวไดร์ฟเวอร์ โดยมี นาวาโท สาโรจน์  เที่ยงสง  รองผู้บังคับการกองการฝึกพลทหาร หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้การต้อนรับ ณ อาคารฝึกอบรมรวม กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนิวไดร์ฟเวอร์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง